DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG ĐỀN THỜ TỔ KIM HOÀN

Ngày đăng: 09:38 18/11/2022 - Lượt xem: 1038

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN
Tên MTQ Số tiền ủng hộ
Thành Trung (Chen) 500.000.000
Nguyễn Chí Nhân 300.000.000
Thành Trung (Thoáng) 200.000.000
Hữu Chín 200.000.000
Quốc An 200.000.000
Kim Ba 200.000.000
Đặng Trình 150.000.000
Huỳnh Đức Thành 100.000.000
Kim Hưng 100.000.000
Kim Hoa 100.000.000
Kim Trang 100.000.000
Phước Thạnh 100.000.000
Hữu Tính 100.000.000
Phương Nam 100.000.000
Thu Năm 100.000.000
Đặng Tổng 100.000.000
Kim Trân 100.000.000
Kim Tín 100.000.000
Ngọc Hạnh 50.000.000
Thanh Hải 50.000.000
Vũ Đức 50.000.000
Trung Kiên 50.000.000
Kim Loan 50.000.000
Kim Thành 50.000.000
Hữu Nghĩa 50.000.000
Tỷ Xiếu 50.000.000
TV-MTQ 50.000.000
Công Lịnh 3 50.000.000
Mỹ Anh 50.000.000
Ngọc Dung 50.000.000
Kim Châu 50.000.000
Nguyễn Linh 50.000.000
Dương Út 50.000.000
Tấn Phát 3 50.000.000
Phát Thành 4 50.000.000
Kim Châu 50.000.000
Thanh Bình 50.000.000
Thanh Vân 50.000.000
Thanh Bình 50.000.000
Kim Thu 30.000.000
Lâm Văn Hà 30.000.000
Lâm Bửu 30.000.000
Lê Nguyễn 30.000.000
Thu Ba 30.000.000
Lưu Huỳnh 30.000.000
Vốn 30.000.000
Đô Thị Vàng Anh Kiệt 30.000.000
Quang Sơn 22.000.000
Quốc Khởi 20.000.000
Kim Bằng 20.000.000
Kim Hoàng 20.000.000
Minh Châu 20.000.000
Tỷ Lâm 20.000.000
Đức Ký ( Tuấn ) 20.000.000
Dũng 20.000.000
Hữu Ngưng 20.000.000
Ngọc Lan 20.000.000
Thiện Chí 20.000.000
Tấn Đức 20.000.000
Tín Phát 20.000.000
Mười 20.000.000
Thành Phát 5 20.000.000
Tuấn Hùng 20.000.000
Kiều Lan 20.000.000
Xuân Trang 12.000.000
Vũ Thanh 12.000.000
Ngọc Trang 10.000.000
Bằng Tiên 10.000.000
Hoàng Phố 10.000.000
Quốc Khánh 10.000.000
Hoàng Phố 2 10.000.000
Duy Khánh 10.000.000
Phú Ngọc 10.000.000
Quốc Dũng 10.000.000
Huỳnh Trung 10.000.000
Vinh Phú 10.000.000
Phượng Liên 10.000.000
Chí Viễn 10.000.000
Minh Đương 10.000.000
Ánh Sáng 10.000.000
Thông Trang 10.000.000
Phát Đạt 10.000.000
Anh Thư 10.000.000
Tâm Qúy 10.000.000
Kim Tùng 10.000.000
Ngọc Mai 10.000.000
Đức Châu 10.000.000
Thái Hiệp 10.000.000
Huỳnh Phước 10.000.000
Minh Châu(Bích) 10.000.000
Thúy Hằng 10.000.000
Hoàng Phúc 10.000.000
Hữu lá 10.000.000
Thanh Lam 10.000.000
Thanh Điền 10.000.000
Đắc Thành 10.000.000
Giang Sơn 10.000.000
Thanh Tùng 2 10.000.000
Kim Nga 1 10.000.000
Kim Như 10.000.000
Thanh Long (Tỷ) 10.000.000
Thanh Hùng 10.000.000
Hà Kim Liên 10.000.000
Huỳnh Tuấn 10.000.000
Diễm My 10.000.000
Quốc Thắng 10.000.000
Kim Hằng 2 10.000.000
Kim Hằng 4 10.000.000
Kim Hằng 3 10.000.000
Thế Oanh ( ua ) 10.000.000
Vĩnh 10.000.000
Nam Sơn 6.000.000
Hữu Hiệp 6.000.000
Phương Nam 6.000.000
Kim Phụng 6.000.000
Quang Trung 6.000.000
Quang Trung 2 6.000.000
Kim Phụng 2 6.000.000
Ngọc Thía 6.000.000
Ngọc Thía 2 6.000.000
Hải Đăng 6.000.000
Ngọc Thanh 2 6.000.000
Kim Tiến 2 6.000.000
Anh Tuấn 6.000.000
Kim Tiến 6.000.000
Minh Đức 6.000.000
Sáu Cuôi 6.000.000
Kim Hân 6.000.000
Khánh Băng 6.000.000
Minh Quang 6.000.000
Mỹ Xuyên 6.000.000
Hải Nguyên 6.000.000
Quang 6.000.000
Thanh Tùng 5.000.000
Tô Hạnh 5.000.000
Tâm Xía 5.000.000
Tâm Tỷ 5.000.000
Thanh Phong 5.000.000
Thanh Tùng (Tỷ) 5.000.000
Thành Chung 5.000.000
Kim Như 2 5.000.000
Ngọc Hứa 5.000.000
Liên Thợ bạc 5.000.000
Tuấn Huy 5.000.000
Minh Đấu 3.000.000
Tuấn Hưng 3.000.000
Hoàng Út 3.000.000
Trung Nguyên 3.000.000
Trường Phát 2.000.000
Hoàng Hến 2.000.000
Tuấn Liêm 2.000.000
Mỹ Ngân 2.000.000
Tới 2.000.000
Mỹ Thanh 2.000.000
Chí Thiện 2.000.000
Kha Ly 2.000.000
Minh Niềm 2.000.000
Trương Uối 2.000.000
Phước Đạt 2.000.000
Phước Bình 2.000.000
Phước Minh 2.000.000
Quốc Vững 2.000.000
Mỹ Nguyên 2.000.000
Kim Trúc 2.000.000
Bửu Mến 2.000.000
Hứa Thạnh 2.000.000
Phong 2.000.000
Lê Thanh Phương 1.000.000
Gọi ngay: 02903818088